แพ็คเกจ ประกาศงาน

BROTHER PACKAGES

1 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง
2 สัปดาห์ 700
+Vat 7% = ฿749
1,400
+Vat 7% = ฿1,498
2,100
+Vat 7% = ฿2,247
1 เดือน 990
+Vat 7% = ฿1,059
2,000
+Vat 7% = ฿2,140
2,900
+Vat 7% = ฿3,103
2 เดือน 1,900
+Vat 7% = ฿2,033
3,900
+Vat 7% = ฿4,173
5,900
+Vat 7% = ฿6,313
3 เดือน 2,700
+Vat 7% = ฿2,889
5,300
+Vat 7% = ฿5,671
8,000
+Vat 7% = ฿8,560
6 เดือน 5,000
+Vat 7% = ฿5,350
10,000
+Vat 7% = ฿10,700
15,000
+Vat 7% = ฿16,050
1 ปี 9,500
+Vat 7% = ฿10,165
19,000
+Vat 7% = ฿20,330
28,500
+Vat 7% = ฿30,495

VIP PACKAGES

5 ตำแหน่ง 10 ตำแหน่ง 15 ตำแหน่ง 20 ตำแหน่ง
1 เดือน 3,300
+Vat 7% = ฿3,531
4,100
+Vat 7% = ฿4,387
4,900
+Vat 7% = ฿5,243
5,700
+Vat 7% = ฿6,099
2 เดือน 6,500
+Vat 7% = ฿6,955
8,000
+Vat 7% = ฿8,560
9,500
+Vat 7% = ฿10,165
10,900
+Vat 7% = ฿11,663
3 เดือน 8,900
+Vat 7% = ฿9,523
10,900
+Vat 7% = ฿11,663
12,900
+Vat 7% = ฿13,803
14,900
+Vat 7% = ฿15,943
6 เดือน 16,830
+Vat 7% = ฿18,008
20,900
+Vat 7% = ฿22,363
24,900
+Vat 7% = ฿26,643
29,000
+Vat 7% = ฿31,030
1 ปี 31,680
+Vat 7% = ฿33,898
39,000
+Vat 7% = ฿41,730
46,500
+Vat 7% = ฿49,755
53,900
+Vat 7% = ฿57,673

(ADDTIONAL PACKAGE) FACEBOOK POST

1 Times Monthly Facebook Post 2 Times Monthly Facebook Post 3 Times Monthly Facebook Post
1 เดือน 3,000
+Vat 7% = ฿3,210
6,000
+Vat 7% = ฿6,420
9,000
+Vat 7% = ฿9,630
2 เดือน 5,940
+Vat 7% = ฿6,356
11,880
+Vat 7% = ฿12,712
17,820
+Vat 7% = ฿19,067
3 เดือน 8,820
+Vat 7% = ฿9,437
17,640
+Vat 7% = ฿18,875
26,460
+Vat 7% = ฿28,312
6 เดือน 17,640
+Vat 7% = ฿18,875
35,280
+Vat 7% = ฿37,750
52,920
+Vat 7% = ฿56,624
1 ปี 35,280
+Vat 7% = ฿37,750
70,560
+Vat 7% = ฿75,499
105,840
+Vat 7% = ฿113,249

SUPER VIP PACKAGES(All in One: VIP + FACEBOOK)

1 Position + 1 Times Monthly
Facebook Post
2 Position + 1 Times Monthly
Facebook Post
3 Position + 1 Times Monthly
Facebook Post
5 Position + 2 Times Monthly
Facebook Post
1 เดือน 3,950
+Vat 7% = ฿4,227
4,900
+Vat 7% = ฿5,243
5,720
+Vat 7% = ฿6,120
8,830
+Vat 7% = ฿9,448
2 เดือน 7,760
+Vat 7% = ฿8,303
9,640
+Vat 7% = ฿10,315
11,480
+Vat 7% = ฿12,284
17,460
+Vat 7% = ฿18,682
3 เดือน 11,400
+Vat 7% = ฿12,198
13,830
+Vat 7% = ฿14,798
16,310
+Vat 7% = ฿17,452
25,210
+Vat 7% = ฿26,975
6 เดือน 22,410
+Vat 7% = ฿23,979
27,080
+Vat 7% = ฿28,976
31,660
+Vat 7% = ฿33,876
49,500
+Vat 7% = ฿52,965
1 ปี 44,330
+Vat 7% = ฿47,433
53,190
+Vat 7% = ฿56,913
61,860
+Vat 7% = ฿66,190
97,120
+Vat 7% = ฿103,918
10 Position + 2 Times Monthly Facebook Post 15 Position + 3 Times Monthly Facebook Post 20 Position + 3 Times Monthly Facebook Post
1 เดือน 9,290
+Vat 7% = ฿9,940
12,370
+Vat 7% = ฿13,236
12,490
+Vat 7% = ฿13,364
2 เดือน 18,280
+Vat 7% = ฿19,560
24,310
+Vat 7% = ฿26,012
24,410
+Vat 7% = ฿26,119
3 เดือน 26,250
+Vat 7% = ฿28,088
35,030
+Vat 7% = ฿37,482
35,150
+Vat 7% = ฿37,611
6 เดือน 51,680
+Vat 7% = ฿55,298
69,250
+Vat 7% = ฿74,098
69,630
+Vat 7% = ฿74,504
1 ปี 100,790
+Vat 7% = ฿107,845
135,580
+Vat 7% = ฿145,071
135,770
+Vat 7% = ฿145,274
หมายเหตุ
1.   ทุกแพ็กเกจรองรับ 1 บัญชีการใช้งาน
2.   กรณีที่ค่าโฆษณาเกิน 1,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
  กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% และส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่ายมาที่ อีเมล [email protected] พร้อมจัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บริษัทฯ

ดูแพ็กเกจเสริม เพิ่มโอกาสเห็นประกาศงานมากขึ้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 065 650 9496 หรืออีเมล [email protected]

วิธีลงโฆษณา

1 เลือกแพ็คเกจ
2 สมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบ เพื่อสร้างประกาศงาน
3 ส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ [email protected] ทางทีมงานจะทำการตรวจสอบเอกสารและจะติดต่อกลับในเวลาทำการ จ.-ส. 8.00-18.00
4 ประกาศงานออนไลน์ และสามารถค้นประวัติได้เลย
หมายเหตุ

  สำหรับบริษัทที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วและต้องการต่ออายุ ไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่ สามารถเลือกแพ็กเกจ
  และเข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประกาศงานได้เลย หลังจากนั้นสามารถส่งหลักฐานชำระเงิน และเริ่มใช้งานได้เลย

Advertise with us

1 Choose a package.
2 Register an account and login to create job posts.
3 Make a payment and sent the receipt with VAT registration certificate, or company registration Certificate signed by authorized director and affixed the company’s seal to [email protected] we will contact you during office hours.
4 Your job posting is duly online and you can start searching for the right candidates.
Remarks
1. To renew your membership, choose a package, then login to create your job post.
2. You can continue the service.