JOBGATE BLOG

Blog page

ทักษะ Hard skills และ Soft skills ที่ควรเขียนใน Resume แห่งปี 2021
ในปัจจุบันการแข่งขันในโลกแห่งการทำงานมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตำแหน่งดี ๆ จากบริษัทที่มีชื่อเสียงก็ต้องการที่จะคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถมาร่วมงาน และแน่นอนค่ะว่าก่อนที่คุณจะถูกเรียกสัมภาษณ์นั้น คุณจะต้องเขียนเรซูเม่ให้มีความน่าสนใจและสะดุดตากรรมการเพียงแค่ระยะเวลาสั้น ๆ หนึ่งสิ่งสำคัญในการเขียนเรซูเม่ที่จะทำให้กรรรมการสนใจก็คือ “ทักษะ” ที่โดดเด่นของคุณทั้ง Hard skills และ Soft skills ที่ตรงกับสิ่งที่ HR กำลังมองหา ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติและความสามารถที่คุณมี นับเป็นสิ่งที่ผู้สมัครจำเป็นต้องใส่ข้อมูลทั้ง 2 หมวดลงไปเพื่อโอกาสที่ได้เปรียบในการถูกเรียกสัมภาษณ์งานนั่นเอง


วันนี้ Jobgate จะมาเปิดทุกแง่มุมของทักษะต่าง ๆ ที่ควรเขียนลงไปในเรซูเม่ทั้ง Hard skills และ Soft skills ที่ HR กำลังมองหาเพื่อที่จะทำให้เรซูเม่ของคุณโดดเด่นและมีความน่าสนใจขึ้นมาค่ะHard skills คืออะไร

Hard skills คือทักษะด้านความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเพื่อใช้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่นั้น ๆ สามารถถูกพัฒนาได้จากการเรียนรู้และสามารถถูกถ่ายทอดจากผู้อื่นได้ Hard skills ที่คุณมีจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณสามารถทำงานประเภทไหนได้บ้าง ทำให้ฝ่าย HR ใช้ Hard skills นี้ในการตัดสินรับคนเข้ามาทำงานในตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ในองค์กร ยกตัวอย่างง่าย ๆ ให้เข้าใจ เช่น ตำแหน่งบัญชี ก็ต้องการคนที่มีทักษะในการจัดทำงบบัญชี ตำแหน่งนักการตลาด ต้องมีทักษะในการคิด วิเคราะห์และออกแบบแผนการตลาดได้ หรือสถาปนิกก็ต้องมีทักษะการออกแบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ได้ เป็นต้นใครก็ตามที่ยังประสบปัญหาที่ว่า ตัวเองยังไม่เก่งพอ JOBGATE ขอย้ำอีกครั้ง ว่าพวกเราชาวมนุษย์ ‘เป็ด’ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญและไม่ว่าองค์กรไหนก็อยากจะมีมนุษย์เป็ดไว้ทุกที่ อย่ารอช้า! รีบตามหาบริษัทในฝันของคุณได้แล้วที่
JOBGATE


ตัวอย่าง Hard skills ที่ควรมีในเรซูเม่


นอกจากทักษะ Hard skills ที่เป็นทักษะวิชาชีพเฉพาะที่จำเป็นต้องมีสำหรับการประกอบอาชีพต่าง ๆ แล้ว ยังมีอีกหลายทักษะที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจากการหาข้อมูลหรืออ่านหนังสือ เพื่อพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้โดยที่ไม่ต้องเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นทักษะที่องค์กรหลาย ๆ แห่งมองหาและเป็นที่ต้องการอีกด้วย จะมีทักษะอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ


 • 1. ระบบ Cloud

  Cloud หรือ Cloud Computing คือระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการทำงานของผู้ใช้งานในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านการจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย ด้านการติดตั้งฐานข้อมูล ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบัน Cloud หรือ Cloud Computing กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการทำงานค่อนข้างมาก จึงทำให้ทักษะความรู้เกี่ยวกับระบบ Cloud เป็นที่ต้องการอย่างมากในหลาย ๆ องค์กร

 • 2.UX Design

  UX ย่อมาจาก User experience นั่นก็คือประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ทักษะนี้เป็นการออกแบบการเข้าถึง Website หรือ Application ให้ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน โดยการออกแบบจะต้องให้ผู้ใช้สามารถใช้งานง่ายและไหลลื่นที่สุด ที่สำคัญต้องสามารถใช้งานได้จริง ทักษะนี้เป็นที่ต้องการขององค์กรอย่างมากในปีนี้และอนาคตข้างหน้า

 • 3.Artificial Intelligence (AI)

  Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ ถูกพัฒนามาใช้ทำงานแทนมนุษย์ได้ในหลาย ๆ ตำแหน่งงาน ช่วยลดความผิดพลาดในเรื่องของการทำงานได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุกได้ค่อนข้างมากอีกด้วย คนที่สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI กับงานได้ จึงได้รับความสนใจจากองค์กรต่าง ๆ เป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน

 • 4.Video Production

  เป็นอีกหนึ่งทักษะ Hard skills ที่สำคัญ เนื่องจากในปัจจุบันการบริโภคสื่อต่าง ๆ ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป จากข้อความหรือรูปภาพกลายเป็นเนื้อหาในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอ เนื่องจากมีความน่าสนใจและน่าติดตามมากกว่า ทำให้วิดีโอกลายเป็นสื่อชิ้นสำคัญที่องค์กรกำลังให้ความสนใจ ทักษะนี้ดูเหมือนจะเป็นงานอดิเรกแต่ในโลกแห่งการทำงานปัจจุบันกลายเป็นทักษะที่ต้องการในตลาดเป็นอย่างมาก

 • 5.Analytical Reasoning การวิเคราะห์เชิงตรรกะ

  ยุคในปัจจุบันเป็นยุคที่มีข้อมูลข่าวสารมากมายในโลกดิจิทัล สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทักษะนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่องค์กรกำลังมองหา เป็นทักษะความสามารถในการเชื่อมโยงตัวแปร วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด องค์กรที่ต้องการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจึงต้องการคนที่มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลที่นำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องและดีที่สุดได้

 • 6.Foreign Languages

  การพูดได้หลายภาษาเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยทำให้คุณโดดเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่น ๆ ในปัจจุบันหลาย ๆ องค์กรต้องการคนที่มีทักษะทางด้านภาษามาร่วมงาน เนื่องจากอาจจะมีนายจ้างเป็นต่างชาติหรืออาจจะต้องติดต่อกับลูกค้าต่างชาติ ซึ่งภาษาที่จำเป็นที่สุดก็คือภาษาอังกฤษ ถือเป็นภาษาพื้นฐานที่จำเป็นต้องมี ยิ่งถ้าหากคุณได้ภาษาที่ 3 อย่างเช่น จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน หรือฝรั่งเศส ฯลฯ ก็จะทำให้เรซูเม่ของคุณน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและมีโอกาสที่จะถูกเรียกสัมภาษณ์เป็นอันดับแรก ๆ

 • 7.Writing ทักษะการเขียน

  ทักษะการเขียนเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ควรเขียนในเรซูเม่ เนื่องจากงานส่วนมากมักเกี่ยวข้องกับการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนอีเมลหาลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน เขียนเอกสารงานต่าง ๆ หากคุณมีทักษะในการเขียนที่ดี ตรงประเด็น ถูกหลักไวยกรณ์ ไม่สะกดผิด ก็จะทำให้คุณดูมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เป็นอีกหนึ่งทักษะที่องค์กรต้องการ


Soft skills คืออะไร


Soft skills คือทักษะความฉลาดทางด้านอารมณ์และการบริหารจัดการทางด้านความคิด ส่วนมากจะเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับคน ทักษะ Soft skills เป็นทักษะที่องค์กรต้องการเป็นอย่างมากเนื่องจากคนที่มีทักษะความฉลาดทางด้านอารมณ์จะมีการสื่อสารที่ดี มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีคนรัก แสดงออกทางอารมณ์ออกมาได้อย่างเหมาะสม เวลามีปัญหามักจะมีสติและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ทักษะนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับความชำนาญในงานโดยตรง แต่เป็นตัวผลักดันสำคัญควบคู่ไปกับ Hard skills ให้การทำงานประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าตัวอย่าง Soft skills ที่ควรมีในเรซูเม่

 • 1.Creativity ความคิดสร้างสรรค์

  ในยุคปัจจุบันนี้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์มักจะได้เปรียบ เนื่องจากองค์กรต้องการคนมีความคิดสร้างสรรค์มาร่วมงานเป็นอย่างมาก คนมีความคิดสร้างสรรค์จะสามารถออกแบบไอเดียใหม่ ๆ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานได้เสมอ ในขณะเดียวกันเวลาที่มีปัญหา คนที่มีความคิดสร้างสรรค์จะสามารถหาวิธีคิด วิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้หลายวิธีอย่างไม่น่าเชื่อและสามารถแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้อย่างดี องค์กรที่ได้คนมีความคิดสร้างสรรค์มาร่วมงานจะสามารถทำให้องค์กรพัฒนาและก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

 • 2.Adaptability ความสามารถในการปรับตัว

  ทักษะนี้เป็นอีกทักษะสำคัญที่ควรต้องมี เป็นทักษะที่จะสามารถปรับตัวด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้องาน การเปลี่ยนทีม การต้องร่วมงานกับผู้อื่น หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขององค์กร เช่น ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นยุคโรคระบาด Covid-19 ก็จะต้องมีการปรับตัวอย่างมากในการ Work from home หรือ Remote working เป็นต้น หากคุณมีทักษะในการปรับตัวนี้ แน่นอนว่าคุณจะสามารถเติบโตในหน้าที่การงานมากกว่าคนอื่นแน่นอน

 • 3.Communication ทักษะการสื่อสาร

  ทักษะการสื่อสารนับว่าเป็นทักษะที่ใช้มากที่สุด เนื่องจากในการทำงานคุณจะต้องติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือ ซัพพลายเออร์ ดังนั้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน ตรงประเด็น ไม่ตกหล่น และสามารถใช้คำพูดให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ หากคุณมีทักษะการสื่อสารที่ดี แน่นอนว่าองค์กรต้องอยากได้คุณเข้ามาร่วมงานแน่นอน

 • 4.Teamwork ทักษะการทำงานเป็นทีม

  การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในการทำงานในองค์กร เนื่องจากการทำงานที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่เพียงแค่คุณทำงานเพียงคนเดียว แต่เกิดจากการอาศัยความร่วมมือในการทำงานจากหลาย ๆ คนหรือหลาย ๆ ฝ่าย อย่างที่เคยได้ยินกันมาว่าหลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียวแน่นอน เพราะจะทำให้ได้ความคิดใหม่ ๆ จากหลาย ๆ คน ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ๆ ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น ทำให้ทักษะการทำงานเป็นทีมนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาด

 • 5.Time Management การบริหารเวลา

  การบริหารเวลาเป็นสิ่งคัญในการทำงาน ต่อให้คุณเป็นคนเก่งแค่ไหนแต่หากคุณไม่ตรงต่อเวลา หรือไม่สามารถบริหารจัดการเวลาได้ดี คุณอาจจะถูกมองว่าเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบได้ คุณต้องสามารถวางแผน ควบคุมเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างชัดเจน เพราะการบริหารจัดการเวลาที่ดีจะช่วยให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถทำงานให้เสร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนดได้

 • 6.Problem Solving ทักษะการแก้ไขปัญหา

  ไม่ว่าจะองค์กรไหน ตำแหน่งอะไร ล้วนมีปัญหาในการทำงานทั้งสิ้น HR จึงต้องมองหาคนที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานสามารถดำเนินการต่อได้ ไม่มีสะดุด ดังนั้นแล้วทักษะการแก้ไขปัญหาจึงเป็นที่ต้องการขององค์กรในปัจจุบัน

 • 7.Emotional Intelligence ความฉลาดทางด้านอารมณ์

  ในการทำงานจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องสามารถจัดการอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นได้ เนื่องจากการทำงานในองค์กรเราจะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรหรือเจอเหตุการณ์ที่ทำให้คุณไม่พอใจ คุณต้องสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ด้วยสติ คุณต้องใช้เหตุผลในการทำงานมากกว่าอารมณ์ ทักษะนี้จึงจำเป็นและควรใส่ในเรซูเม่ของคุณ


เหตุผลสำคัญที่ต้องมี Soft skills


ในโลกของการทำงานเราไม่สามารถเก่งเฉพาะทักษะด้าน Hard skills ได้เพียงอย่างเดียว แต่เราจะต้องมีทักษะด้าน Soft skills ด้วย เพื่อให้การทำงานในองค์กรเป็นไปได้อย่างราบรื่น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ดังนั้นแล้ว Soft skills จึงเป็นทักษะที่สำคัญมาก ๆ ที่ HR ต้องมองหาและเลือกคนที่มี Soft skills ที่ดีมาทำงานให้กับองค์กร วันนี้ Jobgate จะมาบอก 3 เหตุผลหลักที่ต้องมี Soft skills กันค่ะ


 • 1.คนที่มี Soft skills จะสามารถพัฒนาและประสบความสำเร็จได้มากกว่า

  หากคุณเป็นคนที่ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของ Hard skills แต่คุณมี Soft skills ที่ดี เช่น คุณเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อย่างเหมาะสมกับทุกสถานการณ์ คุณอาจจะกลายเป็นคนที่องค์กรต้องการมากกว่าคนที่เก่งทางด้าน Hard skills เพียงอย่างเดียวก็ได้ เนื่องจากองค์กรมองว่าคุณจะกลายเป็นคนที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้ดีกว่า ซึ่งก็จะสามารถพัฒนาทักษะของตนเองได้ไปพร้อม ๆ กับทีม ได้รับความเอ็นดูและการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ทำให้มีโอกาสเติบโตเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

 • ทักษะ Soft skills ยังไม่สามารถทดแทนได้ด้วยหุ่นยนต์

  ในโลกปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างมากในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) ที่เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่งปัญญาประดิษฐ์จะมีความสามารถในการทำงานด้วยทักษะซ้ำ ๆ ที่ต้องการความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และจำนวนมากได้ โดยเฉพาะในระบบอุตสาหกรรมที่มีการใช้หุ่นยนต์หรือโปรแกรมมาทำงานแทนมนุษย์ เช่น งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานประกอบรถยนต์ ระบบการจัดการคลังสินค้า การประกอบอาหาร เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ก็ยังไม่สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ทั้งหมดเพราะในปัจจุบัน AI ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาในส่วนของอารมณ์และความรู้สึกเหมือนมนุษย์ได้ ในหลาย ๆ องค์กรยังต้องมีงานที่จำเป็นต้องอาศัย Soft skills ที่มนุษย์มีเท่านั้น เช่น การเข้าถึงความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงจากลูกค้า, ความคิดสร้างสรรค์, การทำงานเป็นทีม, การรับฟังผู้อื่น เป็นต้น ดังนั้น Soft skills จึงเป็นทักษะสำคัญที่องค์ยังต้องการเพราะเป็นผู้ที่มีทักษะสำคัญที่หุ่นยนต์ไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้

 • 3.การติดต่อสื่อสารที่ดีในการทำงานร่วมกันเป็นวิถีการทำงานสมัยใหม่

  วิถีการทำงานสมัยใหม่ มักจะเน้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่ดีในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งใน Soft skills ที่ HR ต้องการ เนื่องจากสามารถทำให้คนในองค์กรทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเปิดกว้างให้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม เปิดโอกาสให้ทุกคนในทีมหรือทุกฝ่ายในองค์กรสามารถประสานงานและทำงานร่วมกันได้ มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงาน เป็นผู้ฟังที่ดี สามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี มีการสื่อสารด้วยความใส่ใจและตรงประเด็น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถทำให้ทุกคนในองค์กรทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น คนที่มีทักษะทางด้าน Soft skills จึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรในอนาคต


วิธีพัฒนา Hard skills และ Soft skills ของตัวเอง


ไม่มีใครที่เก่งและพร้อมทุกอย่างมาตั้งแต่เกิด ทุก ๆ ทักษะไม่ว่าจะเป็น Hard skills หรือ Soft skills ล้วนแล้วมาจากการเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาตัวเองทั้งนั้น ซึ่งคุณเองก็สามารถทำได้เช่นกัน วันนี้ Jobgate จะมีกล่าวถึงวิธีพัฒนา Hard skills และ Soft skills ของตัวเอง เพื่อให้คุณมีความเข้าใจและสามารถพัฒนาตัวเองในเรื่องของทักษะสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ กำลังมองหา เพื่อที่คุณจะได้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นในการถูกเรียกสัมภาษณ์และได้ร่วมงานกับองค์กรที่ใฝ่ฝันกันค่ะ


 • 1.มองหาข้อบกพร่องของตัวเอง

  Nobody’s perfect ไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบในทุก ๆ อย่าง ดังนั้นแล้วจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเองเลยก็คือคุณต้องรู้จักตัวเองให้ดีก่อน คุณจะเป็นคนเข้มแข็งและกล้าหาญมาก ๆ ถ้าคุณสามารถเข้าใจ และยอมรับความบกพร่องหรือจุดอ่อนในเรื่องทักษะต่าง ๆ ของตัวคุณเองได้ เพราะมันจะนำไปสู่การพัฒนาในเรื่องของ Hard skills และ Soft skills ของตัวเองได้อย่างตรงจุด

 • 2.ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วไปให้ถึง

  อย่ามัวแต่กังวลกับปัญหาของตัวเอง ทุกอย่างสามารถพัฒนาได้หากเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งหลังจากที่คุณทราบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในเรื่องของทักษะของตัวเองแล้ว ให้คุณตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนการพัฒนาตัวคุณเองโดยการกำหนดเวลาให้กับตัวเองอย่างชัดเจน เช่น หากคุณขาดภาวะความเป็นผู้นำ คุณก็ลองกำหนดเวลาให้กับตัวเองว่า ภายใน 6 เดือน ฉันจะต้องมีความเป็นผู้นำให้ได้ โดยระหว่างระยะเวลานั้นคุณก็ต้องศึกษา เรียนรู้ และฝึกฝนปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน เพื่อให้คุณสามารถเป็นผู้นำและไปถึงเป้าหมายนั้นได้ เป็นต้น Jobgate เชื่อว่าทุกคนจะมาสามารถพัฒนาทักษะทางด้าน Hard skills และ Soft skills ได้อย่างแน่นอน

 • 3.เปิดรับทุกโอกาสในการพัฒนา

  วิ่งเข้าหาโอกาสใหม่ ๆ ที่เข้ามาให้เราได้พัฒนาทักษะทั้ง Hard skills และ Soft skills ไม่ว่าจะเป็นการลองทำงานที่ยาก ๆ และท้าทายตัวเองเพื่อให้เราได้มีการพัฒนาและได้ลองทำในสิ่งใหม่ ๆ หรืออาจจะเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ซึ่งในยุค Covid-19 มีคอร์สเรียนออนไลน์ในการพัฒนาทักษะของตัวเองให้เลือกสรรมากมาย ทำให้เราสามารถศึกษาและเรียนรู้อยู่ที่บ้านได้ การพัฒนาตัวเองไม่ใช่เรื่องยากและสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา


วิธีการเลือกใส่ Hard skills และ Soft skills ในเรซูเม่


องค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบันต้องการคนที่มีทั้ง Hard skills และ Soft skills ทั้งสองอย่างควบคู่กัน ซึ่งทุกทักษะดูเหมือนว่าจะน่าสนใจและสำคัญไปทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามคุณไม่ควรที่จะใส่ทั้งหมดลงไปในเรซูเม่ของคุณ แต่จะต้องทำการพิจารณาในการเลือกทักษะที่จะเขียนลงไปในเรซูเม่อย่างเหมาะสมและไม่เกินพอดี โดยอย่างแรกเลยคุณต้องสังเกตจากการประกาศหางาน ว่าองค์กรที่คุณอยากร่วมงานนั้นต้องการคนทำงานลักษณะไหน มีหน้าที่อะไรบ้าง จากนั้นค่อยพิจารณาทักษะของเราที่มีอยู่ทั้ง Hard skills และ Soft skills เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการนั้น ๆ เคล็ดลับในการสังเกตคือพยายามหา Keywords ที่เกี่ยวข้องกับ Hard skills และ Soft skills ในการประกาศหางานตำแหน่งงานนั้น ๆ และ คุณก็เลือกใช้ทักษะจาก Keywords เหล่านั้นได้เลยเพราะนั่นคือสิ่งที่ HR กำลังมองหาค่ะ แล้วคุณก็จะกลายเป็น Candidate แรก ๆ ที่จะถูกเรียกสัมภาษณ์นั่นเอง

ให้ Jobgate สร้าง Resume ให้คุณใน 5 นาที

เมื่อคุณสามารถลิสต์ทักษะต่าง ๆ ที่คุณมีทั้ง Hard skills และ Soft skills ได้แล้ว ก็เริ่มสร้างเรซูเม่ได้เลย แต่หากไม่รู้ว่าจะเริ่มเขียนอย่างไรดี ไม่ต้องกังวลไปค่ะ Jobgate จะเป็นผู้ช่วยคุณเอง เพียงแค่คลิก https://bit.ly/JOBGATEREGISTER และกรอกข้อมูลของคุณในระบบตามขั้นตอนง่าย ๆ เท่านี้คุณก็สามารถสร้างเรซูเม่ได้แล้ว มากไปกว่านั้นยังสามารถสมัครงานออนไลน์กับบริษัทกว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศได้ง่าย ๆ กับ Jobgate ได้เลย ไม่ว่าคุณอยากจะทำงานที่ไหน ตำแหน่งระดับต้นจนถึงระดับผู้บริหาร Jobgate ก็มีให้คุณเลือกมากมายที่ www.myjobgate.com อย่ารอช้า รีบสมัครเลย โอกาสดี ๆ รอคนที่มีคุณภาพแบบคุณอยู่ค่ะ


URL COPIED SUCCESS

ลงทะเบียนกับเรา


 •   สร้างเรซูเม่ของคุณ และกดค้นหางาน ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก
ลงทะเบียน

คุณมีความคิดที่จะเปลี่ยนงาน?


 •   คุณสามารถค้นหางานหรือเปลี่ยนงานง่ายๆ เพียงฝากประวัติไว้กับเรา
ฝากประวัติ

รับในเสนอราคา


 •   แพคเกจที่คุ้มค้่ที่สุดสำรับองค์กรของคุณ
แนะนำแพคเกจ

หาผู้ร่วมงานกับองค์กร


 •   หากคุณเป็นบริษัทและต้องการจะลงตำแหน่งงานกับเรา
ลงตำแหน่งงาน

ลงทะเบียนกับเรา


 •   สร้างเรซูเม่ของคุณ และกดค้นหางาน ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก
ลงทะเบียน

คุณมีความคิดที่จะเปลี่ยนงาน?


 •   คุณสามารถค้นหางานหรือเปลี่ยนงานง่ายๆ เพียงฝากประวัติไว้กับเรา
ฝากประวัติ

รับในเสนอราคา


 •   แพคเกจที่คุ้มค้่ที่สุดสำรับองค์กรของคุณ
แนะนำแพคเกจ

หาผู้ร่วมงานกับองค์กร


 •   หากคุณเป็นบริษัทและต้องการจะลงตำแหน่งงานกับเรา
ลงตำแหน่งงาน

เทคนิค ชิวิตทำงาน

การทำงานกับสีเสื้อมงคล

อ่านต่อ

ไอเดียการแต่งตัวไปทำงาน_หญิง

อ่านต่อ

อุปกรณ์ออฟฟิศดีลเด็ด

อ่านต่อ

แนะนำหนังปลุกใจ

อ่านต่อ

การสัมภาษณ์งานเปรียบเสมือนด่านที่สองนับจาก...

อ่านต่อ

ในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่นับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้น

อ่านต่อ

เก็งคำถามสัมภาษณ์แนะนำตัวเอง

อ่านต่อ

เรียนจบมาแล้วทำอะไรต่อ

อ่านต่อ

Golden hour blog

อ่านต่อ

4-ข้อสำคัญก่อนเริ่มหางาน

อ่านต่อ

เคล็ดลับ-first-impresion

อ่านต่อ

One-Page Resume

อ่านต่อ

เตรียมพร้อมสัมภาษณ์ออนไลน์

อ่านต่อ

ค่าแรงขั้นต่ำ

อ่านต่อ

การเขียนอีเมล์สมัครงาน

อ่านต่อ

5 แนวคิดที่จะทำให้ชีวิตและการทำงานมีความสุข

อ่านต่อ

เคล็ดลับ หาและเลือกงานที่ใช่สำหรับตัวเอง

อ่านต่อ

สร้างความมั่นใจไปคว้างาน

อ่านต่อ

ไม่ว่าจะสัมภาษณ์งานในรูปแบบไหน

อ่านต่อ

มนุษย์เป็ดที่เข้าใจและทำได้ทุกอย่าง แต่ไม่เก่งให้สุดสักทาง

อ่านต่อ